AVBP

AVBP, A Very Beautiful Place har sedan 2005 varit delaktig I utvecklingen av KDV teknologin från Alphakat och har under åren byggt upp en omfattande kompetens inom energi och drivmedel.

I och med Edwin Krzesinski bortgång februari 2010 avstannade AVBP med sin verksamhet.

Representant i Peru för Alphakat KDV-teknologin är Sostierra Carlos Salazar, csalazar@sostierra.com.pe

STG Sustainable Technology Group AB har ingenting med AVBP att göra. AVBP står inte bakom STG´s arbetsmetoder eller moral.

------------------------------------------------------------

AVBP, A Very Beautiful Place has since 2005 been involved in the development of the KDV technology from Alphakat and over the years built up extensive expertise in the energy and fuel area.

AVBP halted their business with the tragic death of Edwin Krzesinski in February 2010.

Representative of Alphakat KDV technology in Peru is Sostierra Carlos Salazar, csalazar@sostierra.com.pe

STG Sustainable Technology Group AB has nothing to do with AVBP. AVBP does not agree with STG's methods or morality.